The U house

Two-storey house

The U house

two-storey house
The U house.
Αρχιτεκτονική Μελέτη, έκδοση οικοδομικής αδείας, μελέτη εσωτερικής διακόσμησης, νέας διώροφης μονοκατοικίας στην περιοχή του Α. Ιωάννη. Το κτίριο αναπτύσσεται σε κάτοψη σχήματος U αποτελείται από τρία κύρια μέρη: α)τους χώρους ημέρας. β)τους χώρους νύχτας. γ) τους υπαίθριους χώρους που “αγκαλιάζονται” απ’ τους παραπάνω χώρους. Η σκίαση επιτυγχάνεται από brise soleil με αυτοματοποιημένη σκίαση που ακολουθεί την φορά του ήλιου, με σκοπό να ενισχυθεί η βιοκλιματική ταυτότητα του κτιρίου και μειωθεί το ενεργειακό του αποτύπωμα, στα πλαίσια μιας ευρύτερης βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής μελέτης.The
  • architecture
  • design
  • exterior
  • interior