Νέα τριόροφη οικοδομή

Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ηρακλείου

Το νέο κτίριο που θα στεγάσει τα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ηρακλείου έχει σχεδιαστεί με κεντρική ιδέα το «τρίπτυχο» της ανατροφής της ενηλικίωσης και του ανοίγματος των φτερών σε νέους ορίζοντες, το οποίο αποδίδεται ογκοπλαστικά με τρια οριζόντια στοιχεία ενωμένα μεταξύ τους και ένα ξεχωριστό στο κατώτερο σημείο της πρόσοψης το οποίο συμβολίζει την στήριξη των γονέων.

  • architecture