Δημοσίευση στο EK magazine 1024 1024 ODV

Δημοσίευση στο EK magazine

Στο ΕΚ  magazine του Δεκεμβρίου, επιλέχθηκε και δημοσιεύθηκε -ανάμεσα στα καλύτερα έργα του 2021- το νέο μας project σχολικών κτιρίων “η χώρα των παραμυθιών”.